[1]
N. F. Mat Nong, R. . Mohamed, M. R. . Idris, W. F. A. . Wan Zakaria, and A. Y. . Mohd Nor, “Islamic identity and religious support system for Muslim homelessness: Identiti Islam dan sokongan agama terhadap gelandangan Muslim”, IJICI, vol. 7, no. 1, pp. 781-789, Jun. 2022.