Mat Nong, Nor Faridah, Rafiza Mohamed, Muhamad Razak Idris, Wan Fariza Alyati Wan Zakaria, and Ahmad Yunus Mohd Nor. 2022. “Islamic Identity and Religious Support System for Muslim Homelessness: Identiti Islam Dan Sokongan Agama Terhadap Gelandangan Muslim”. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues 7 (1):781-89. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v7i1.272.