(1)
Mat Nong, N. F.; Mohamed, R. .; Idris, M. R. .; Wan Zakaria, W. F. A. .; Mohd Nor, A. Y. . Islamic Identity and Religious Support System for Muslim Homelessness: Identiti Islam Dan Sokongan Agama Terhadap Gelandangan Muslim. IJICI 2022, 7, 781-789.