[1]
Z. Mohd Kusrin and N. S. A. Sha’ari, “Pelaksanaan Kursus Pra-Perkahwinan Islam Untuk Golongan OKU Pendengaran di Malaysia: The Implementation of Islamic Premarital Course for Deaf Group in Malaysia”, IJICI, vol. 5, no. 1, pp. 285-292, Jun. 2020.