Mohd Kusrin, Zuliza, and Nur Syaidatul Akmar Sha’ari. 2020. “Pelaksanaan Kursus Pra-Perkahwinan Islam Untuk Golongan OKU Pendengaran Di Malaysia: The Implementation of Islamic Premarital Course for Deaf Group in Malaysia”. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues 5 (1):285-92. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v5i1.94.