(1)
Mohd Kusrin, Z.; Sha’ari, N. S. A. Pelaksanaan Kursus Pra-Perkahwinan Islam Untuk Golongan OKU Pendengaran Di Malaysia: The Implementation of Islamic Premarital Course for Deaf Group in Malaysia. IJICI 2020, 5, 285-292.